Tori (Chicken) Katsu
Tori (Chicken) Katsu
July 23, 2014
Yasai Itame
Yasai Itame
July 23, 2014
Show all
Ton Katsu (Pork)

Ton Katsu (Pork)

£6.00


SKU: 139. Category: .