Chicken Katsu Curry
Chicken Katsu Curry
July 23, 2014
Ton Katsu (Pork)
Ton Katsu (Pork)
July 23, 2014
Show all
Tori (Chicken) Katsu

Tori (Chicken) Katsu

£6.00


SKU: 138. Category: .