Chicken Katsu Bento
Chicken Katsu Bento
July 23, 2014
Gomoku Chahan
Gomoku Chahan
July 23, 2014
Show all
Vegetarian Bentos

Vegetarian Bentos

£12.80


SKU: 93. Category: .
Description

Vegetable tempura with vegetarian uramaki and vegetable gyozas.